เพชร และ CBN เจียรรูใน

ใบตัดเพชร ใบเจียรเพชร ทรงจาน (ทรงดิส disc) ใช้ตัด หรือ ตกแต่งเหล็กชุบแข็ง เหล็กแม่พิมพ์
จำหน่ายแยกชิ้น จากและ แกน 3มม.

จานเพชร : 16BM
แกน 3มม. : 16AK-300

Filters Sort results
Reset Apply
Name
SKU
Grit #
Type
D
T
N
L
B
Price
Quantity
Add to cart
16ID-3015-150
#150
A
1.5
5
8
45
3
220.00 ฿
Max:
Min: 1
Step: 1
16ID-3020-150
#150
A
2
5
12
45 ~ 50
3
220.00 ฿
Max:
Min: 1
Step: 1
16ID-3030-150
#150
A
3
5
15
45 ~ 50
3
220.00 ฿
Max:
Min: 1
Step: 1
16ID-3008-200
#200
A
0.8
3
8
40
3
220.00 ฿
Max: 25
Min: 1
Step: 1
16ID-3009-200
#200
A
0.9
4
8
40
3
220.00 ฿
Max:
Min: 1
Step: 1
16ID-3010-200
#200
A
1.0
5
8
40
3
220.00 ฿
Max:
Min: 1
Step: 1
16ID-6060-150
#150
A
6
10
22
80
6
220.00 ฿
Max:
Min: 1
Step: 1
16ID-3040-150
#150
B
4
5
-
45 ~ 50
3
240.00 ฿
Max:
Min: 1
Step: 1
16ID-3050-150
#150
B
5
6~8
-
45 ~ 50
3
240.00 ฿
Max:
Min: 1
Step: 1
16IB-3020-100
#100
A
2
5
12
45 ~ 50
3
250.00 ฿
Max:
Min: 1
Step: 1
16IB-3030-100
#100
A
3
5
15
45 ~ 50
3
250.00 ฿
Max:
Min: 1
Step: 1
16IB-3015-150
#150
A
1.5
5
8
45
3
250.00 ฿
Max:
Min: 1
Step: 1
16IB-3020-150
#150
A
2
5
12
45 ~ 50
3
250.00 ฿
Max:
Min: 1
Step: 1
16IB-3030-150
#150
A
3
5
15
45 ~ 50
3
250.00 ฿
Max:
Min: 1
Step: 1
16IB-3008-200
#200
A
0.8
3
8
40
3
250.00 ฿
Max:
Min: 1
Step: 1
16IB-3009-200
#200
A
0.9
4
8
40
3
250.00 ฿
Max:
Min: 1
Step: 1
16IB-3010-200
#200
A
1.0
5
8
40
3
250.00 ฿
Max:
Min: 1
Step: 1
16IB-3020-320
#320
A
2
5
15
45 ~ 50
3
250.00 ฿
Max: 16
Min: 1
Step: 1
16IB-3030-320
#320
A
3
5
15
45 ~ 50
3
250.00 ฿
Max:
Min: 1
Step: 1
16IB-6060-100
#100
A
6
10
22
80
6
250.00 ฿
Max:
Min: 1
Step: 1
124