หัวเจียรเพชร ก้าน 6มม.

Model : 16BC
หัวเจียรเพชร ก้าน 6มม. หัวเจียรเพชร ใช้เจียรแม่พิมพ์และโลหะชุบแข็ง สามารถเลือกซื้อเป็นชิ้นหรือเป็นชุด 10 ชิ้น / ชุด
สามารถเลือกขนาด grit # ได้จาก #40 #60 และ #100
Filters Sort results
Reset Apply
Name
SKU
DxT
Grit #
Price
Quantity
Add to cart
16BC-60P-100
6 x12
#100
233.00 ฿
Max:
Min: 1
Step: 1
16BC-60Q-100
6 x 13
#100
233.00 ฿
Max:
Min: 1
Step: 1
16BC-61P-100
6 x 15
#100
233.00 ฿
Max:
Min: 1
Step: 1
16BC-65A-100
6.5 x 15
#100
233.00 ฿
Max:
Min: 1
Step: 1
16BC-65C-100
6.5 x 15
#100
233.00 ฿
Max:
Min: 1
Step: 1
16BC-65F-100
6.5 x 22
#100
233.00 ฿
Max:
Min: 1
Step: 1
16BC-65R-100
6.5 x 25
#100
233.00 ฿
Max:
Min: 1
Step: 1
16BC-100E-100
10 x 1.2
#100
288.00 ฿
Max:
Min: 1
Step: 1
16BC-100N-100
9 x 10
#100
288.00 ฿
Max:
Min: 1
Step: 1
16BC-60C-100
6 x 32
#100
288.00 ฿
Max: 5
Min: 1
Step: 1
16BC-70F-100
7 x 22
#100
288.00 ฿
Max:
Min: 1
Step: 1
16BC-80A-100
8 x 15
#100
288.00 ฿
Max: 1
Min: 1
Step: 1
16BC-80B-100
8
#100
288.00 ฿
Max:
Min: 1
Step: 1
16BC-80C-100
8 x 15
#100
288.00 ฿
Max:
Min: 1
Step: 1
16BC-80F-100
8 x 15
#100
288.00 ฿
Max:
Min: 1
Step: 1
16BC-80P-100
8 x 15
#100
288.00 ฿
Max:
Min: 1
Step: 1
16BC-80T-100
4 x 15
#100
288.00 ฿
Max:
Min: 1
Step: 1
16BC-80V-100
5 x 8
#100
288.00 ฿
Max:
Min: 1
Step: 1
16BC-80VB-100
8 x 10
#100
288.00 ฿
Max:
Min: 1
Step: 1
16BC-60P-40
6 x12
#40
288.00 ฿
Max:
Min: 1
Step: 1
127