Vitrified CBN เจียรรูใน

แกน Vitrified CBN (Cubic boron nitride) เจียรรูในแกน 3มม. และ 6มม. สำหรับเจียรรูในโลหะชุบแข็ง
Filters Sort results
Reset Apply
Name
SKU
Grit #
Type
D
T
X
N
L
B
Price
Quantity
Add to cart
16VIB-3040-200
#200
A
4
6
1
12
60
3
1,850.00 ฿
Max: 3
Min: 1
Step: 1
16VIB-3050-200
#200
A
5
6
1.5
12
60
3
1,850.00 ฿
Max:
Min: 1
Step: 1
16VIB-3060-200
#200
A
6
6
2
12
60
3
1,850.00 ฿
Max:
Min: 1
Step: 1
16VIB-3080-200
#200
A
8
8
3
12
60
3
1,850.00 ฿
Max:
Min: 1
Step: 1
16VIB-6100-200
#200
B
10
8
2
-
80
6
2,310.00 ฿
Max: 2
Min: 1
Step: 1
16VIB-6120-200
#200
B
12
12
3
-
80
6
2,310.00 ฿
Max:
Min: 1
Step: 1
16VIB-6140-200
#200
B
14
12
4
-
80
6
2,800.00 ฿
Max:
Min: 1
Step: 1
16VIB-6160-200
#200
B
16
12
5
-
80
6
2,800.00 ฿
Max:
Min: 1
Step: 1
16VIB-6180-200
#200
B
18
12
6
-
80
6
3,500.00 ฿
Max: 1
Min: 1
Step: 1