ตะไบเพชร

ตะไบเพชรขัดด้วยมือ และ ตะไบเพชรขัดด้วยเครื่อง ใช้ตกแต่งแม่พิมพ์หรือเฉือนเนื้อวัสดุเนื้อแข็ง