เครื่องขัดอัลตร้าโซนิค

เครื่องขัดแลปปิ้ง ตกแต่งโลหะ ความเร็วสูง สำหรับงานขัดตกแต่งโมลด์แม่พิมพ์ต่างๆ รวมถึงชิ้นงานโลหะที่ต้องการขัดขึ้นเงา อย่างรวดเร็ว